Att hamna i en situation där räkningarna hopar sig samtidigt som lönekontot inte fylls på tillräckligt mycket varje månad kan kännas som en hopplös situation.

Det kan förstås hända oss alla att vi drabbas av ett oväntat inkomstbortfall som gör att det inte längre är lika lätt att betala av ett lån som det var tänkt, eller så har ett flertal ogenomtänkta lån lett till att utgifterna blivit större än inkomsterna varje månad.

Oavsett vilket så finns det alltid något att göra åt det, och ett första steg är att känna till hur händelseförloppet ser ut om du inte kan betala ditt lån.

I många fall behöver det inte så långt som till skuldsanering, utan det finns möjligheter att på vägen komma överens om att samla långivare till ett och samla lån, eller ändra betalningsvillkoren.

Påminnelse om du inte betalar

Det första som händer när du missar en återbetalning av ditt lån är att du får en påminnelse från långivaren. Till detta kommer det oftast även en påminnelseavgift eller förseningsavgift som för det mesta ligger på cirka 60 kr. Långivaren kommer sannolikt att försöka få tag på dig för att undersöka varför du missade en återbetalning. Många gånger kan långivarna hjälpa dig.

Inkasso

Om du inte betalar påminnelseavgiften så är inkasso nästa steg för långivaren. När du får ett inkassokrav så har du åtta dagar på dig att betala tillbaka plus att du får ytterligare en påminnelseavgift. Denna avgift är lagstadgad och ligger på 180 kr.

Kronofogden

Efter detta går ditt ärende vidare till Kronofogden. Det betyder att du först och främst får ännu en avgift att betala, ombudsavgiften, som ligger på cirka 340 kr.

När Kronofogden skickar ut en betalningsuppmaning till dig får du ytterligare en avgift på 300 kr plus eventuell dröjsmålsränta. Denna har du tio dagar på dig att betala efter att du skrivit under och skickat in ett delgivningskvitto som du får i samband med betalningsuppmaningen.

För att kunna betala tillbaka måste du ha ett betalningsföreläggande från Kronofogden som kostar 300 kr. Utöver allt detta så får du även en betalningsanmärkning, vilket gör det svårt för dig att få ett lån under den närmsta framtiden.

Om du inte betalar Kronofogden så är sista steget en utmätning med en tillhörande avgift på 600 kr. Kronofogden besöker då din bostad och går igenom allt av värde som de kan hitta. Dessa saker kommer att auktioneras ut för att kunna betala av din skuld.

Utmätning

Om du fortfarande inte har kunnat betala eller om du struntat i att svara på Kronofogdens betalningsuppmaning, så blir det sista steget en så kallad utmätning.

En utmätning innebär att Kronofogden går igenom dina tillgångar (om du har pengar på ett konto eller värdefulla ägodelar) för att se om du äger något av värde som de kan använda för att betala skulden med.

Kronofogden har i det skedet alltså rätt att beslagta egendom från dig och sälja den.

Exempel på egendom som kan beslagtas är:

  • Sparade pengar
  • Inkomst av lön
  • Värdepapper (exempelvis aktier)
  • Ägodelar
  • Boende som du äger (exempelvis bostadsrätt eller hus)

Kronofogden kommer att meddela dig ett utslag (ett beslut) om utmätning. Utslaget är att likna med en dom, så det är något som du behöver följa.

Om du inte betalar din skuld när du fått utslaget så kommer utmätningsprocessen att gå vidare.

I det här skedet har du också eventuellt möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan med den som du är skyldig pengar, så de är inte automatiskt så att du måste betala hela skulden på en gång. Om en sådan överenskommelse kan göras så kan du slippa utmätning.

Skuldsanering – om du inte har möjlighet att betala din skuld

Om det inte finns tillgångar för att betala skulden till Kronofogden, så kan man ansöka om skuldsanering.

Det här är inte något som beviljas till alla som ansöker om det, om du har hamnat i en så tuff ekonomisk situation med skulder som du inte kan betala så kan du beviljas skuldsanering.

Skuldsanering är tufft och tvingar den som går igenom det att leva på existensminimum i fem år. Efter dessa fem år anses man dock vara skuldfri, vilket förstås är en oerhörd lättnad för alla som har dragit på sig alldeles för stora skulder.

Så även om skuldsanering innebär en tuff ekonomisk situation, så finns det många som vittnar om att det också är väldigt skönt att en gång för alla komma till rätta med en ekonomisk situation som de tappat kontrollen om.

Kontakta budget- och skuldrådgivare

För att få möjlighet att få skuldsanering behöver en av kommunens budget- och skuldrådgivare kontaktas.

Efter att ett möte bokats pratar du igenom din situation med rådgivaren, och denne hjälper dig sedan att ansöka om skuldsanering.