När du tar ett större bundet lån, som exempelvis ett bolån, så tar även långivaren ett lån för att kunna låna ut pengarna till dig i sin tur. Dessa pengar som långivaren lånar kan komma från olika håll som exempelvis från Riksbanken. Långivarens lån är väldigt likt bolånet som du får.

När betalar man ränteskillnadsersättning?

När du vill lösa ett lån som är bundet så måste du betala en ränteskillnadsersättning. Det beror på att långivaren i sin tur också är bunden till sitt lån. Även om du betalar av ditt lån i förtid så kan inte långivaren göra det. Om det inte hade funnits en ränteskillnadsersättning så hade långivaren förlorat pengar på lånet.

Räkna ut ränteskillnadsersättning

Det finns två olika sätt att räkna ut ränteskillnadsersättningen. Det nya sättet gäller för bundna lån som tagits från och med 1 juli 2014, medan det gamla sättet gäller för alla lån fram till och med 30 juni år 2014.

För att räkna ut hur mycket man ska betala enligt det nya räknesättet så tar man hänsyn till hur lång tid det är till nästa villkorsändringsdag, hur stort lånet är, vilken ränta du har på lånet och vad jämförelseräntan ligger på för tillfället. Det gamla sättet använder sig istället av statsskuldsväxelräntan eller statsobligationsräntan istället för jämförelseräntan.