I lånesammanhang kan räntan enkelt förklaras som den kostnad som låntagaren måste betala för att få låna pengarna. Varje månad betalar du en viss procent av lånebeloppet som ränta, detta är din räntesats. Den kan se olika ut beroende på om du har bundit upp din ränta under lång eller kort tid samt hur den ekonomiska situationen i Sverige ser ut. Den skiljer sig även mellan olika banker och långivare.

Hur räknar man ut ränta?

För att räkna ut vad du ska betala i ränta under en månad så multiplicerar du ditt lånebelopp med räntesatsen. Om du lånat till exempel lånat 100 000 kronor och har en ränta på 5 % som är bunden i tio år så ska du betala 5 000 kronor varje månad i bara räntekostnad. Då har vi dock inte tagit hänsyn till amorteringen, vilket är avbetalningen av själva lånet. När du betalar av ditt lån så sjunker lånebeloppet och därmed även räntan. Det är alltid viktigt att komma ihåg att ett lån är mer än bara själva räntan och amorteringen. Det kan även finnas andra avgifter som måste betalas, som exempelvis uppläggningsavgiften, aviavgiften och så vidare. För att kunna jämföra olika lån, inklusive avgifter och dylikt, så har man tagit fram en så kallad effektiv ränta. Där tar man hänsyn till alla kostnader som är kopplade till ett lån.