Många blir förvirrade när det kommer till ränta över långa perioder. Begrepp som exempelvis ränta på ränta, även kallad kumulativ ränta, används när man pratar om aktier, fonder och avkastning på sparkontot. Ränta på ränta är, enkelt förklarat, ett sätt att räkna ut hur stort belopp du har på exempelvis sparkontot efter ett antal år om du tar med avkastningen efter varje år. Det låter mer komplicerat än vad det egentligen är, låt oss ta ett exempel:

Exempel på ränta på ränta:

Du har 100 000 kr på ett sparkonto med 5 % i sparränta. Efter ett år växer pengarna på kontot med 5 %, detta kallas att du får en avkastning på 5 000 kr. Dessa 5 000 kr ska du dock betala kapitalskatt på. Denna kapitalskatt kan ändras, men för 2016 ligger den på 30 % av din avkastning. Detta innebär att du i slutändan har kvar 103 500 kr på kontot.

Efter ytterligare ett år har pengarna på kontot vuxit igen men den här gången ska du även räkna med avkastningen på räntan från förra året, det vill säga de extra 3 500 som du har på sparkontot. Detta ger dig först 5 175 kr, varav efter skatt så blir det 3 622,5 kr. I slutet av år två har du 107 122,5 kr på sparkontot.

Eftersom räntan gör att ditt sparkonto hela tiden växer så blir summan som räntan är baserad på större. Detta leder till en positiv spiral där din avkastning hela tiden ökar.