När en långivare ska låna ut pengar så finns det alltid en risk att pengarna inte betalas tillbaka. Hur stor den här risken är bedöms på olika sätt och genom att använda olika kriterier.

Eftersom ett blancolån oftast inte är större än max 600 000 kronor, så är ett sådant lån i många fall inte ett alternativ när större lån behöver tas, exempelvis för ett bostadsköp.

Så för den typen av lån krävs det att en säkerhet, en pant, lämnas för att lånet beviljas av långivaren.
Då behöver du alltså pantsätta något av lika stort eller av större värde som det du lånar till.

Panthavare och pantsättare

Den som tar emot pant kallas för panthavare och den som lämnar pant kallas för pantsättare. Om du av någon anledning inte kan betala tillbaka lånet så har panthavaren alltid möjlighet att sälja panten för att få tillbaka lånet. Med andra ord så gäller det att tänka sig noga för när man pantsätter något eftersom risken finns att panten säljs för att täcka ditt lån.

Om du exempelvis tänker låna till en bostad, så är det därför viktigt att du gör en bolånekalkyl, efter att du har fått ditt lånelöfte.

Med hjälp av en bolånekalkyl kan du beräkna hur mycket du behöver ta i lån och vad dina utgifter kommer bli.
Det är förstås viktigt att du får en realistisk bild över månadskostnaderna, för att kunna säkerställa att du kan betala dem.

Om panten kan användas av pantsättaren även efter själva pantsättningen så kallas den för hypotekarisk pant. Detta syftar oftast till fastigheter.
Pantsättaren får då sin panträtt via ett så kallat pantbrev.

Vad kan jag använda som pant?

I teorin kan du pantsätta alla typer av ägodelar som har ett värde, dock är det i slutändan långivaren som avgör om det du erbjuder som pant är av värde för dem eller inte.

Det är vanligt att sätta sin bostad i pant, då den anses ha ett stort värde över tid, medan en båt eller en bil förlorar i värde med tiden.

För företag kan även exempelvis inventarier, varulager och aktier användas som pant.

Pant i bostadslån

När det kommer till bostadslån så är det alltså vanligt att man använder sig av själva bostaden som pant. När en bostad är pantsatt så betyder det helt enkelt att den används som säkerhet i ett lån.

Det går att bestämma om panten ska vara en generell pantsättning, vilket betyder att panten används som säkerhet för samtliga lån du har hos långivaren, eller som pant för ett enskilt lån.

Se upp med dold pant vid köp av bostadsrätt

En bostadsrätt kan till skillnad mot en fastighet fortsätta att vara pantsatt även efter försäljning.

Det är därför av yttersta vikt att mäklaren kontrollerar att en bostadsrätt som säljs inte redan är pantsatt. Det är nämligen så att en pantsatt bostadsrätt inte är kopplad till den person som tagit lånet, utan bostaden i sig är säkerheten för lånet.

Detta innebär att i den ovanliga, men inte omöjliga, situationen att en pant inte registrerats, så kan du som ny innehavare av bostaden bli tvungen att sälja den för att betala ett lån som aldrig tecknades av dig från första början!

Om panten inte registrerats kan du alltså ärva den.
Detta är en mycket olycklig situation, men det har hänt att människor blivit tvungna att sälja sin nya bostad eller betala en annan persons pant för att det hela inte registrerades korrekt när den förra ägaren pantsatte bostaden.

Var därför alltid noggrann med att se till att mäklaren kollar med både bostadsrättsföreningen och den ekonomiska förvaltaren för att säkerställa att en sådan situation inte uppstår.

Jämför långivare för bolån och billån

Oavsett om det är en bil eller en bostad som du vill låna till och pantsätta så är det viktigt att du först jämför olika långivare, för att du ska kunna få de absolut bästa villkoren för dina förutsättningar.

Det enklaste sättet att jämföra långivare är att använda en tjänst som samlar flera långivare under en och samma ansökan.

Det är fördelaktigt att använda en jämförelsetjänst som exempelvis Consector för att hitta till det bästa bil- eller bolånet, eftersom du inte bara sparar tid, utan också slipper att få flera kreditkollar gjorda på dig.

Det räcker med en enda kreditkoll genom Consector för att få svar från flera olika aktörer.