När en långivare ska låna ut pengar så finns det alltid en risk att pengarna inte betalas tillbaka. Hur stor den här risken är bedöms på olika sätt och genom att använda olika kriterier. För större lånebelopp kräver långivaren oftast att du pantsätter något av lika stort eller av större värde. Denna pant fungerar som en säkerhet för långivaren.

Vad innebär pantsättning?

Den som tar emot pant kallas för panthavare och den som lämnar pant kallas för pantsättare. Om du av någon anledning inte kan betala tillbaka lånet så har panthavaren alltid möjlighet att sälja panten för att få tillbaka lånet. Med andra ord så gäller det att tänka sig noga för när man pantsätter något eftersom risken finns att panten säljs för att täcka ditt lån. Om panten kan användas av pantsättaren även efter själva pantsättningen så kallas den för hypotekarisk pant. Detta syftar oftast till fastigheter.

Pant i bostadslån

I bostadslån är det vanligt att man använder sig av bostaden som pant. När en bostad är pantsatt så betyder det helt enkelt att den används som säkerhet i ett lån. Det går att bestämma om panten ska vara en generell pantsättning, vilket betyder att panten används som säkerhet för samtliga lån du har hos långivaren, eller som pant för ett enskilt lån.