Inkasso är en åtgärd från en person eller ett företag som riktas åt en annan part som inte har betalat en skuld inom utsatt tid. En påminnelse om betalning eller information om att betalningskravet kan komma att överlämnas till inkasso räknas inte som en inkassoåtgärd. Den part som är skyldig pengar brukar kallas för gäldenär och den som är fordringsägare kallas borgenär. Borgenären kan välja att själv driva in skulden eller anlita ett inkassoföretag som ansvarar för att skulden betalas, vilket oftast är vanligast. Skulle inkassoåtgärderna inte leta till resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder.