Många gånger när man ingår ett avtal så vill den ena parten ha betalt i förskott av den andra parten. Denna förskottsbetalning kallas för handpenning eller kontantinsats. Det är oftast vid köpeavtal som uttrycket handpenning används.

Hur mycket behöver man i handpenning?

Handpenning är ett sätt för den ena avtalsparten, säljaren, att säkerställa att den andra avtalsparten, köparen, slutför affären. Om köparen som erlagt handpenningen inte genomför affären så får säljaren oftast behålla hela eller en del av handpenningen. Det är vanligt att handpenningen ligger på cirka 10 % av hela summan. Handpenning används ofta vid bostadsköp eller andra typer av större köp. Det är viktigt att komma ihåg att handpenning inte är ett måste i ett avtal och det är inte heller ett krav för att ett avtal ska vara bindande.

Enkelt förklarat så är handpenning en säkerhet för säljaren. När köparen har betalat handpenningen är det mer sannolikt att köparen genomför köpet. Vid ett bostadsköp så är det vanligt att ta ett privat lån för handpenningen som sedan blir ett bostadslån när köpet är avklarat.

Det är även viktigt att komma ihåg att handpenningen som säljaren tar emot inte nödvändigtvis kommer att stanna i säljarens ägo. Eftersom även säljaren av en eller annan anledning kan dra sig ut avtalet så kan handpenningen återlämnas till köparen.