Låneskydd är en försäkring som hjälper dig att fortsätta betala av ditt lån om något skulle hända med dig eller din inkomstkälla. Skyddet träder även i kraft om lånekostnaden av någon anledning skulle bli högre. Med ett låneskydd minskar du risken att inte kunna betala ditt lån. Missade återbetalningar ger inte bara avgifter och extra kostnader som du måste betala tillbaka, det kan även snabbt leda till en negativ spiral där du får inkassokrav och så småningom hamnar hos Kronofogden. Du bestämmer själv om du vill täcka hela lånet med låneskyddet eller bara vissa delar.

När kan du få ut låneskyddet?

I samband med att du tecknar låneskyddet får du en kvalifikationstid, oftast på mellan två till tolv månader. Det är först efter kvalifikationstiden som du kan få utbetalningar från låneskyddet för att täcka ditt lån. Själva låneskyddet gäller vanligtvis under tolv månader. Det finns även en karenstid att ta hänsyn till som oftast ligger på en månad.

Vad kostar ett låneskydd?

För att kunna ta del av ett låneskydd måste du betala en premie, precis som för alla försäkringar. Skillnaden är dock att denna premie inte är fast utan en procentsats av försäkringsbeloppet. Denna procentsats ser olika ut men ligger oftast mellan sex till nio procent.