Amortering betyder att du betalar på en skuld. Här ingår bara själva lånebeloppet men den påverkar även räntan eftersom lånet minskar efter varje betalning. Det finns flera sätt att amortera, de vanligaste sättet är rak amortering. Tillsammans med långivaren bestämmer man amorteringsplanen, vilket innebär att man bestämmer hur stort avbetalningsbeloppet ska vara och hur ofta du ska betala av på lånet.

Alla lån har tre viktiga delar; lånebeloppet, räntan och återbetalningstiden. Beroende på vad det är för typ av lån så kan dessa se helt olika ut. SMS-lån har exempelvis relativt låga lånebelopp med hög ränta och kort återbetalningstid. Bostadslån har däremot betydligt större lånebelopp, lägre ränta och lång återbetalningstid.

Rak amortering och annuitet

Varje gång man gör en avbetalning på ett lån så sjunker lånebeloppet som räntan är baserad på. Beroende på vilken typ av amorteringsplan du och långivaren kommit fram till, samt hur ofta du ska betala, kan själva fakturan se annorlunda ut.

Rak amortering betyder att du betalar av en fast summa av lånebeloppet plus räntan vid varje avbetalning. Eftersom räntan är baserad på det totala lånebeloppet och lånet blir mindre efter varje avbetalning så sjunker även räntan efter varje avbetalning.

Annuitet betyder att du betalar tillbaka ett lika stort belopp varje månad. En del av beloppet går till räntan och resten går till att betala av lånebeloppet. Efter varje återbetalning blir delen av beloppet som betalar lånebeloppet större och räntedelen lägre.