Att köpa en bostad kräver vanligtvis en finansiering med ett lån, och när du tar ett bolån brukar lånet delas upp i bottenlån och topplån, som också kallas för blancolån. Bottenlånet utgör den största delen och är säkrat mot bostadsrätten medan topplånet oftast ligger på 10-15 % av den totala lånesumman.

Högre ränta på topplånet

Topplånet har däremot ingen säkerhet på samma sätt och kommer därför också med högre ränta, som oftast brukar ligga på ungefär två procentenheter högre än bottenlånet. Topplånet finns till för bankens säkerhets skull, för om priserna på bostadsmarknaden skulle sjunka kan de tack vare topplånet vara säkra på att ändå få tillbaka sina pengar ändå. Amorteringstiden för topplånet är alltid kortare än bottenlånet, och brukar ligga på mellan 10-15 år. Det ges nästan alltid med en rörlig ränta. Många väljer att betala av topplånet först för att på så vis minska sina månadskostnader över tid.

Ett topplån innebär för dig som låntagare en högre risk, eftersom du riskerar att ha mer lån än vad värdet på din bostad är. Faller bostadspriserna är det i första hand din egen insats som försvinner. Därefter är det kapitalet som topplånet är baserat på som ryker och först när priserna sjunkit med ungefär 25 % riskeras bottenlånet.