Du som är medlem i ett fackförbund kan ansöka om ett så kallat medlemslån på banken. Fördelen med medlemslån är att de är enkla och bekväma, där villkor och räntor redan har blivit framförhandlade mellan facket och banken.

Det gör ofta ett medlemslån extra förmånligt för dig som är fackligt ansluten och kan dra nytta av detta.

Vad krävs för att beviljas ett medlemslån?

För att kunna ta ett medlemslån behöver du alltså vara ansluten till ett fackförbund som har ett samarbete med en bank. Vanligtvis behöver du ha varit medlem i minst sex månader.

Innan du blir godkänd för lånet kommer banken att göra en kreditprövning, där du behöver kunna uppvisa att du saknar betalningsanmärkningar och att du har en regelbunden inkomst.

Du har alltså rätt att söka ett medlemslån som medlem i facket, men du blir inte per automatik godkänd. Lägsta beloppet att låna brukar vara omkring 20–30 000 kronor och maxtaket ligger för det mesta någonstans runt 350 000 kronor.

Avbetalningstiden på ett medlemslån ligger oftast mellan 2 och 12 år.

Hos vilka banker kan jag få medlemslån?

Nästan alla banker har något samarbete med ett fackförbund, bland annat storbankerna:

Nordea

Swedbank

SEB

men även flera mindre och nischade banker såsom ICA-banken.

Medlemslånen fungerar som blancolån eller privatlån, det vill säga ett lån som tas utan säkerhet.

Hur ansöker jag enklast om medlemslån?

Det är alltid en bra idé att du ställer olika alternativ mot varandra innan du tar ett lån, och när det gäller medlemslån råder förstås inget undantag.

Först och främst behöver du dock kolla upp vilka banker som över huvud taget erbjuder medlemslån till det fack som du tillhör.

Ett första steg är alltså att du surfar in på ditt fackförbunds hemsida och tar reda på vilka banker som kan erbjuda medlemslån för dig.

Du kan förstås också kontakta din bank och fråga vilka fackförbund som de samarbetar med.

I tabellen nedan finns exempel på några populära fackförbund och vilka av de större bankerna som erbjuder lån till medlemmar.

 

Fackförbund Swedbank Nordea SEB
Akademikerförbundet SSR JA JA
Handels JA JA
Hotell- och restaurangfacket JA
IF Metall JA JA JA
Jusek JA JA JA
Kommunal JA
Lärarförbundet JA JA JA
Lärarnas Riksförbund JA
Sveriges Psykologförbund JA JA JA
Sveriges arkitekter JA
Svenska Transportarbetareförbundet JA JA
Unionen JA JA
Vision JA

 

Är medlemslån eller privatlån bäst för mig?

En annan sak som är viktig att fundera på är om du gynnas av att ta ett medlemslån, eller om du istället borde ansöka om ett privatlån.

Vad som passar bäst för dig beror på ett par olika faktorer:

 

  • Eftersom räntan för medlemslånet är den samma för alla som tar lånet, så gynnar det vissa bättre än andra. När du lånar via privatlån så anpassas räntan och kan bli lägre om man har en stabil ekonomi och god kreditvärdighet.

 

Det betyder att om du har en bra ekonomisk situation och anses ha god kreditvärdighet av banken så kan det i många fall vara mer fördelaktigt att ta ett privatlån istället för ett medlemslån, eftersom räntan under sådana omständigheter blir lägre för privatlånet.

 

  • För dig som inte har en lika stabil situation, exempelvis om du är nyanställd eller har låg/medel-inkomst, så kan istället medlemslånet vara ett bättre alternativ än privatlån, eftersom räntan för medlemslånet kan vara lägre än den ränta som banken skulle kunna erbjuda vid ett privatlån.

 

Så det är viktigt att gå igenom vilka alternativ som finns utifrån ens personliga förutsättningar innan man tar ett medlemslån.

Jämför alternativen

Ett enkelt sätt att jämföra flera banker mot varandra för att få reda på vilken ränta man kan erbjudas vid ett privatlån är att göra en sökning via Sambla.

Genom att göra det kan du snabbt få svar på om det skulle vara fördelaktigt att ta ett privatlån gentemot ett medlemslån. Och dessutom tas bara en kreditupplysning trots att ansökan skickas till flera banker samtidigt.

Om du istället kommer fram till att det är medlemslån som är den bästa lösningen för dig, så är det viktigt att jämföra räntan på de olika banker som kan ge dig medlemslån, samt undersöka hur de övriga villkoren ser ut, exempelvis hur lång återbetalningstiden kan vara.

Medlemslånen kommer också ofta med någon slags försäkring, men även det varierar mellan olika banker, så undersök om det ingår en fördelaktig försäkring i lånet som skapar mervärde.

Olika typer av försäkringar som ofta ingår

När du tar ett medlemslån ingår ofta betalskydd, vilket innebär att en del av din kostnad för lånet (amortering och ränta) täcks i händelse av att du skulle bli arbetslös eller sjukskriven en längre tid.

Livskydd är en annan förmån som ibland ingår i medlemslån. Livskyddet innebär att lånet upphävs vid dödsfall, och skyddar därför arvtagare genom att de inte behöver betala av resterande lånekostnader.