Att ha ett låneskydd innebär att du får dina lånekostnader betalade för dig om något skulle hända, till exempel om du blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven. Låneskyddet gäller även om låntagaren skulle avlida och ger därmed de efterlevande möjligheter att lösa hela eller delar av lånet. Ett låneskydd är alltså en ekonomisk trygghet både för dig och din familj. I de flesta fall kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall och inkomstbortfall, eller bara en av dem. Låneskydd tecknas vanligtvis när man tar ett bostadslån eftersom det innebär en ganska stor utgift med räntekostnader och amortering, och därför en stor risk om något skulle inträffa och du inte längre har råd att betala kostnaderna för lånet.

När du tar ett bolån erbjuder därför ofta banken ett bolåneskydd. Det fungerar som en försäkring där banken betalar ut den summa som låntagaren valt att teckna låneskydd för om låntagaren plötsligt skulle drabbas av arbetsoförmåga eller arbetslöshet och inte kunna betala på lånet. Ett bolåneskydd brukar vara begränsat till en maximal ålder på 65 år. Dessutom krävs det att du är fullt arbetsför och inte har någon kännedom om kommande varslar eller existerande sjukdomar för att få teckna ett låneskydd.