När du tar ett lån måste du göra flera val som kan påverka hur mycket du betalar varje månad. Ett av dessa val är mellan fast eller rörlig ränta. För att ta ett bra beslut måste du veta vad som skiljer dessa räntor åt. Enkelt förklarat så innebär en fast ränta att du betalar samma belopp varje månad tills din bindningstid är slut. Rörlig ränta betyder att räntan förändras och du får betala olika belopp varje månad. Båda alternativ har sina fördelar och nackdelar.

Fast ränta

Om du väljer att binda upp din ränta så kommer du att ha samma räntesats under hela bindningsperioden. Du kan oftast välja att binda upp dig mellan tre månader upp till cirka tio år. Ju längre period du binder upp dig på, desto högre ränta får du. En period på tre månader skulle kunna ha en ränta på cirka 1,7 % och en period på tio år skulle kunna ha en ränta på 3,5 %. Det är bankerna och långivarna själva som bestämmer din ränta baserat hur de tror att räntan kommer att utvecklas. Fördelen med en fast ränta är att du betalar samma månadskostnad under hela perioden.

Rörlig ränta

Den rörliga räntan styrs av Riksbanken. Den följer oftast samma utveckling som reporäntan. Om reporäntan stiger så kommer den rörliga räntan också att stiga. Fördelen med att välja en rörlig ränta är att du oftast har en lägre ränta jämfört med den fasta räntan. Nackdelen är att den kan ändras snabbt och även en liten höjning kan påverka månadskostnaden mycket.