När man ska ta ett lån ställer de flesta bankerna krav på att du har en fast inkomst. Det beror på att de vill kunna vara säkra på att amortering och räntor betalas tillbaka. Många arbetar dock som frilansare, vikarie eller har en projektanställning vilket innebär att man inte har en fast inkomst som begreppet syftar till. Förr var det svårare att få ett lån om du inte hade en fast anställning, men eftersom andra typer av anställningar har blivit allt vanligare idag har möjligheterna att ta ett banklån också ökat. Banken gör då istället en individuell prövning av din ekonomiska situation. Då gör banken även en kreditprövning för att kunna kontrollera dina möjligheter att betala tillbaka lånet.

Om du behöver ta ett lån utan att ha en fast inkomst finns det ett till alternativ, och det är att ha en borgensman med i avtalet som lånar pengarna med dig. Skulle du inte kunna betala tillbaka går i så fall skulden över till borgensmannen. Att ta med en borgensman är en bra lösning för den som är sjukskriven eller arbetslös och på så vis har svårt att garantera sina möjligheter att betala på lånet.