Dröjsmålsränta är en extra avgift man måste betala om man inte betalar en räkning i tid. Dröjsmålsräntan är alltid avtalad i förväg så att du vet vad som gäller, och ligger normalt sett på riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. För att slippa betala dröjsmålsränta är det alltså viktigt att ha koll på sista betalningsdatumet för räkningar, och enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta 30 dagar efter utskickad faktura där information om dröjsmålsränta ska framgå. Ibland kan dock förfallodagen inträffa tidigare än så, och då är det alltid det datumet som gäller. Ju fler dagar man väntar med betalningen, desto större blir också dröjsmålsräntan.